Achmea Vitale

Werken draait om mensen. Verzuim dus ook. Als arbodienst ondersteunt Achmea Vitale werkgevers én werknemers met verzuimbegeleiding, preventie en keuringen. Dat doen we helder en overzichtelijk. Menselijk. En vooral samen met u.

 

achmea vitaleDe diensten en experts van Achmea Vitale

 

  • Uitgebreide keuringen, health checks en vaccinaties, adviezen en trainingen van onze arbeidsdeskundigen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen, veiligheids- en gezondheidsadviseurs.
  • Wij hanteren de klachtenregeling volgens de Brancheorganisatie arbodiensten.
  • Transparante diensten voor verzuimbegeleiding, onderzoek en advies, gericht op werkgevers, werknemers, leidinggevenden en HR-professionals.
  • Een breed netwerk aan partners met aanvullende diensten voor het voorkomen of beperken van verzuim.

 

Samen aan het werk

Samen aan het werk. Dat is de filosofie van Achmea Vitale. We realiseren die met een daadkrachtige, onbureaucratische aanpak. Via een breed scala aan heldere, effectvolle diensten in verzuimbegeleiding, preventie en keuringen.

Achmea Vitale is een landelijke arbodienst, dus altijd in de buurt. En biedt een aanpak die de werknemer motiveert en stimuleert. Werken is immers belangrijk.