YogiWorks/ Yoga

Kundalini Yoga is een oorspronkelijke en volledige vorm van yoga en wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd.

Kenmerkend zijn de dynamische oefeningen, de aandacht voor de adem en het gebruik van mantra’s (klank). Door het gelijktijdig toepassen van deze verschillende yoga technieken worden resultaten erg snel en op verantwoorde wijze bereikt.

Wat is de werking van Kundalini Yoga

De oefeningen hebben een sterk reinigende werking waardoor gifstoffen maar ook pijn, angst, stress en frustraties worden opgelost. Kundalini Yoga helpt je bewust te worden van je fysieke, mentale en emotionele gesteldheid en deze positief te beïnvloeden. Mij overtuiging is mijn roeping vanuit je gevoel. De basis hiervan is de bezieling. Iedereen heeft zijn eigen waardigheden en zekerheden. Het maakt niet uit welke religie of andere leer je aanhangt. Religies zijn krachtig omdat er veel energie naar toe gaat, er zijn veel mensen mee verbonden. Besef dat andere mensen andere waarheden hebben en dat die niet slechter of beter zijn. Oordeel niet, jouw zekerheden horen bij jou en niet bij een ander. Er bestaat geen ultieme waarheid.

Om balans te vinden moet je wel eerst weten wat daar voor nodig is: bewustwording is een eerste stap. Voor mij is balans: een evenwicht op geestelijk, lichamelijke, relationele, maatschappelijke en financieel niveau. Roel werkt met groepen en individueel. Roel geeft Kundalini Yoga en werk als natuurgeneeskundig therapeut met voetreflex en healingen die vanuit de Yoga voortvloeien . Deze worden door de zorgverzekeraar veelal ten dele of geheel vergoedt ( Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. YogiWorks valt onder de beroepsvereniging BATC.)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Beusen.

t.: 06-48631459
e.: info@yogiworks.nl
i.: www.yogiworks.nl